Disclaimer

BELANGRIJK: De inhoud van deze e-mail en eventuele bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk. Deze zijn slechts bedoeld voor de geadresseerde(n). Mocht u deze mail per abuis ontvangen hebben, verzoeken wij u om de systeembeheerder of de verzender direct in te lichten en de inhoud van deze mail verder vertrouwelijk te behandelen. Libertas Leiden heeft deze mail gecontroleerd op virussen en andere kwaadwillende inhoud.